Kolonie - jak sprawdzić obóz lub kolonię dziecka?

2024-06-01 20:21

Skandaliczne warunki, brak opieki, zatrucia i transport zdezelowanym autokarem - możesz uchronić swoje dziecko przed wyjazdem na obóz lub kolonię, który stanie się koszmarem. Podpowiadamy, jak sprawdzić organizatora wyjazdu i prześledzić program wycieczki!

Kolonie - jak sprawdzić obóz lub kolonię dziecka?

i

Autor: Getty Images

Bez względu na to, czy twoje dziecko wyjeżdża na kolonię po raz pierwszy, czy też korzysta z tej formy wypoczynku kolejny raz, warto przed wyjazdem upewnić się, że wyjazd będzie bezpieczny i atrakcyjny dla naszej pociechy. Na co należy zwrócić uwagę przed wyjazdem, aby kolonia nie okazała się niewypałem?

Organizatorzy kolonii

Organizator obozów lub kolonii musi mieć zaświadczenie o rejestracji wyjazdu w kuratorium w miejscu, w którym wypoczynek jest organizowany. Aby dostać takie zaświadczenie i pozwolenie na zorganizowanie kolonii, organizator musi przedstawić szczegółowy program wycieczki, wykaz wykwalifikowanej kadry oraz kartę kwalifikacyjną obiektu, na terenie którego będą mieszkać dzieci. Firma organizująca wyjazd musi mieć koncesję, co wiąże się z obowiązkowym ubezpieczeniem zabezpieczającym powrót dzieci do domu na koszt organizatora. Nie bójmy się prosić o wgląd do dokumentów biura podróży, które upewnią nas o bezpiecznej i legalnej działalności firmy. Tu sprawdzisz, czy wycieczka na którą wybiera się dziecko została zgłoszona do kuratorium: wypoczynek.men.gov.pl

Zakwaterowanie na kolonii

W programie wyjazdu i umowie przedstawionej przez organizatora powinny znalezć się szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania dzieci. Oprócz opisu ośrodka i terenu, na którym się znajduje, w programie powinny się również pojawić informacje: ilu osobowe są pokoje, gdzie znajdują się łazienki i jak są wyposażone, czy jest ciągły dostęp do bieżącej i ciepłej wody. Ważną informacją jest również położenie obiektu - jak daleko znajduje się od miasta, komunikacji miejskiej, jeziora, plaży itp. Każdy obiekt, w którym odbywają się kolonie musi mieć kartę kwalifikacyjną ośrodka podpisaną przez inspekcję sanitarną, straż pożarną i burmistrza lub wójta danej gminy. Karta odnawiana jest co roku, więc możemy poprosić organizatora o pokazanie jej przed wyjazdem dzieci na kolonię.

Wyżywienie na kolonii 

Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia w programie wycieczki informacji dotyczących posiłków. Jednak oprócz ilości posiłków i ew. godzin ich wydawania nie mamy wpływu na ich skład czy smak, dlatego musimy polegać na relacjach dzieci. W przypadku zatrucia lub podejrzenia co do jakości wydawanych posiłków, możemy powiadomić inspekcję sanitarną działającą w danym okręgu, która sprawdzi zasadność podejrzeń. Nie zapomnijmy przed wyjazdem powiadomić wychowawcy o uczuleniach i alergiach dziecka na przyjmowane posiłki.

Kadra

Rodzice maja prawo znać kwalifikacje i doświadczenie wychowawców. Według prawa wychowawcą na koloniach/obozach może być nauczyciel, instruktor sportowy lub harcerski. Opiekunem może być też student lub słuchacz kolegium nauczycielskiego, który przejdzie odpowiednie przeszkolenie, a kwalifikacje powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. 

Reklamacje kolonii

Jeśli mamy podejrzenia, że na kolonii lub obozie dzieje się coś złego, zawiadamiamy kuratorium, na którego terenie odbywa się turnus oraz inspekcję sanitarną. Pamiętaj! Najlepiej działać od razu! W czasie trwania turnusu inspektor może zarządzić przeniesienie dzieci do innego budynku lub odwiezienie ich do domu na koszt organizatora. Podstawą reklamacji jest program wycieczki, który otrzymaliśmy od organizatora przed wyjazdem.

Quiz o polskich górach. Wiesz gdzie leży ten szczyt? Trudny test, z którym poradzą sobie tylko znawcy

Pytanie 1 z 10
W jakie góry pojedziesz, jeśli chcesz wejść na Klimczok?