Czy można pogrubić istniejące ocieplenie ścian?

2024-05-29 1:19

Gdy dom wymaga docieplenia inwestorzy zastanawiają się, czy trzeba rezygnować z tej warstwy termoizolacyjnej, która jest już na ścianach. jej usuwanie jest kłopotliwe, a i szkoda wydanych wcześniej pieniędzy. Jak zatem dołożyć kolejną warstwę termoizolacyjną?

Czy można pogrubić istniejące ocieplenie ścian?

i

Autor: Getty Images

Część budynków ocieplonych przed kilkunastu laty (albo jeszcze wcześniej) metodą lekką mokrą nie spełnia współczesnych standardów. Do izolacji termicznej ścian stosowano wówczas styropian o małej grubości, co w odniesieniu do aktualnych wymagań oraz standardów w wielu przypadkach bywa niewystarczające. Co można w takiej sytuacji zrobić? Istnieją dwie możliwości:

  1. zdemontować „stare” ocieplenie i od podstaw ułożyć nowy system;
  2. położyć drugą warstwę na istniejącym ociepleniu.

W tym drugim przypadku, nie trzeba ponosić kosztów usuwania starego ocieplenia, jego utylizacji czy składowania. Ale rozwiązanie takie ma sens ekonomiczny tylko, jeśli dotychczasowe ocieplenie nie wymaga kosztownego wzmocnienia i przygotowania, które mogłoby okazać się droższe niż demontaż i utylizacja istniejącego. Musi też być spełniony podstawowy warunek – dobry stan techniczny „starego” ocieplenia. Przed podjęciem decyzji o dołożeniu ocieplenia trzeba więc zwrócić się do specjalisty, by sprawdził „starą” warstwę termoizolacyjną i zalecił zabiegi wymagane przed wykonaniem ponownego docieplenia. Fachowiec oceni stan użytych materiałów i co najważniejsze, zbada, czy poszczególne warstwy istniejącego ocieplenia nie straciły przyczepności do ściany. Do ocieplenia należy zastosować system posiadający Aprobatę Techniczną, w której zawarto możliwość wykorzystywania go jako drugiego układu termoizolacyjnego. Systemy takie z reguły różnią się od typowych systemów ETICS jedynie sposobem mocowania. Warstwa kleju jest konieczna, jednak znacznie większą niż standardowo rolę pełnią tu łączniki mechaniczne. Muszą być długie, aby przechodziły przez obie warstwy ocieplenia, aż do ściany, w której powinny być mocno zakotwione. Mocowanie mechaniczne ma w tym przypadku podstawowe znaczenie dla trwałości ocieplenia. Nowe ocieplenie układa się na warstwie tynku. Klej nanosi się w sposób standardowy. Gdy klej zwiąże, ocieplenie trzeba zakołkować. Kołków nie może być mniej niż 6 szt/m2. Pozostałe warstwy systemu układa się tak jak podczas ocieplania i wykańczania nowego budynku.

Jednym z ważnych aspektów, które trzeba uwzględnić przy decyzji o nałożeniu drugiej warstwy ocieplenia, jest kwestie związane ze zwiększonym obciążeniem konstrukcji budynku. Każda dodatkowa warstwa ocieplenia zwiększa masę fasady, co może wpływać na integralność struktury budynku, zwłaszcza jeśli chodzi o starsze konstrukcje. Z tego względu, przed przystąpieniem do prac, warto przeprowadzić analizę statyczno-wytrzymałościową budynku, aby upewnić się, że jest on w stanie bezpiecznie przenieść dodatkowe obciążenie. W niektórych przypadkach może być konieczne wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie lżejszych materiałów, takich jak płyty izolacyjne z pianki poliuretanowej, które charakteryzują się mniejszym ciężarem przy zachowaniu wysokich właściwości izolacyjnych. Dodatkowo, należy też uwzględnić przepisy przeciwpożarowe, które mogą wymagać stosowania materiałów odpornych na ogień w miejscach narażonych na wysokie temperatury. Właściwie przeprowadzone prace ociepleniowe mogą znacznie poprawić efektywność energetyczną budynku i obniżyć koszty ogrzewania, jednak wymagają one starannego planowania i odpowiednich badań technicznych.

Odróżnisz pawlacz od tapczanu? Rozwiąż quiz o mieszkaniach w PRL-u

Pytanie 1 z 10
Pawlacz to...