Wróżenie Tarot: co oznaczają karty Arkanów Wielkich?

2024-05-30 13:02

Jeśli chcesz wróżyć sobie czy innym z kart tarota, sprawdź co oznaczają poszczególne karty i jakie wydarzenia oraz emocje z sobą niosą. Co oznaczają karty Tarota z Arkanów Wielkich - Mag, Papieżyca i Cesarzowa?

Wróżenie Tarot: co oznaczają karty Arkanów Wielkich?

i

Autor: Getty Images

I. MAG 

To pierwsza karta Arkanów Wielkich. Nazywany jest także Kuglarzem. Na ilustracjach tej karty można też zobaczyć przewróconą 8 – symbol nieskończoności, oznaczającą także ezoterykę.

ZNACZENIE KARTY:

Jeśli to Mag cię reprezentuje, to sądzisz, że bez problemu uda ci się znaleźć drogę do wtajemniczenia, ale jesteś dopiero nowicjuszem, uczniem, który łatwo może zboczyć z drogi. Bogowie obdarzają cię jednak wielkimi możliwościami.

Mag symbolizuje człowieka w działaniu. Brak pragnień i tkwienie w miejscu prowadzi do upadku - tak samo, jak działanie wbrew sobie. Silna wola, poczucie sprawiedliwości i rozumne parcie do przodu zaprowadzą cię na szczyt. Pomogą ci też oprzeć się pokusom.

OSOBOWOŚĆ:

Inteligencja, poczucie własnej wartości, śmiałość. Raczej bronisz się niż atakujesz. Dynamizm, entuzjazm, energia. Egoizm w sferze uczuć. Lubisz poszukiwać wrażeń, przeżyć. Jesteś odporny na choroby.

WRÓŻBA:

Czas skonkretyzować swoje plany, rozpocząć działanie, możesz także oczekiwać jakiegoś wydarzenia w życiu. Wróżba dotyczy przede wszystkim pracy, planów i dzieci. Może wskazywać na początek nowego, ważnego etapu w twoim życiu. Może oznaczać spotkanie z drugim człowiekiem – na przykład w towarzystwie karty Diabeł – wskazuje na gorący romans.

II. PAPIEŻYCA 

Jest drugą kartą Wielkich Arkanów. Nazywana bywa Kapłanką czy Arcykapłanką. Karta ta wyraża małżonkę boską posiadającą wieczny dar rodzenia i tworzenia ułudy.

ZNACZENIE KARTY:

Ta karta symbolizuje twoją podświadomość, ukrytą ciemną stronę, która stanowi siłę. Wskazuje na konieczność przyjrzenia się twoim planom i zamiarom. Czy naprawdę chcesz w nich uczestniczyć? Karta upomina cię, że twoja dusza nigdy nie śpi i poprzez sny próbuje do ciebie przemówić.

Obraz Papieżycy jest także uzupełnieniem strony jasnej, świadomej. Jest kartą ukazującą dwubiegunowość.

OSOBOWOŚĆ:

Intuicja, wyobraźnia, płodność, lenistwo. Miłość do rodziny, ogniska domowego, współmałżonka i dzieci, wynikająca z przyzwyczajenia lub wymagająca rekompensaty. Skłonność do egoizmu, hipochondrii i wygodnictwa. W przypadku dolegliwości fizycznych karta ta oznacza, że przyczyny choroby nie są łatwe do zdiagnozowania i mogą być spowodowane zaburzeniami organizmu oraz brakiem równowagi psychicznej.

WRÓŻBA:

Karta ta przyciąga tajemnicze sprawy i fakty niezależne od twojej woli. Jest pomyślna dla dzieci, szczególnie dziewczynek. Może oznaczać podróże, spadek, ale może się też wiązać ze złym samopoczuciem.

Być może spotkasz mądrą kobietę, która wywrze na ciebie wpływ. Papieżyca w towarzystwie karty Słońce symbolizuje miłość kobiecą.

III. CESARZOWA

Władczyni siedzi na tronie, w ręku trzyma berło, czasami kłos żyta oraz jabłko stanowiące znak godności cesarskiej. Te symbole wskazują na zwrot ku ziemskim zadaniom. Często jest to karta matki, ale także szefowej lub innego kobiecego autorytetu. Karta symbolizuje obowiązki, które masz wypełnić na ziemi, surowość.

ZNACZENIE KARTY:

Możesz mieć nadzieję na powodzenie swych przedsięwzięć pod warunkiem, że dążysz do prawdy i piękna. Inna droga prowadzi w przepaść.

Wskazuje na czas tworzenia – może to być ciąża albo ważne zadanie powierzone w pracy.

OSOBOWOŚĆ:

Stanowczość, ambicja, wiedza, twórczość. Intuicja, płodność, uczuciowość, przyjazny stosunek do ludzi, miłość matczyna.

WRÓŻBA:

Karta zwiastuje zmiany na lepsze w twoim życiu. Podejmiesz decyzję, zaplanujesz działania. Możesz zajść w oczekiwaną ciążę, otrzymać w pracy zadanie, które będzie dla ciebie wyzwaniem, ale z którego rewelacyjnie się wywiążesz.

Karta zwiastuje też nowiny, list. O co chodzi – powinny wyjaśnić sąsiednie karty.

Może też oznaczać wpływ mądrej kobiety z twojego otoczenia.

W szerszym kontekście historyczno-kulturowym, Cesarzowa była często utożsamiana z boginiami płodności i urodzaju, takimi jak Demeter w mitologii greckiej czy Isis w egipskiej. Jej obraz przypomina przesłanie o równowadze między duchowym a materialnym światem, przypominając, że sukces w sprawach ziemskich wymaga połączenia intuicji z praktycznym podejściem. Dodatkowo, Cesarzowa w rozkładzie kart może wskazywać na ochronę przed nadmiernym stresem oraz na potrzebę dbania o siebie i swoje potrzeby. W kontekście zdrowotnym karta może zasugerować, że troska o własne ciało i umysł przyniesie regenerację i odnowę. Symbolika matki/karmiczki podkreśla także potrzebę pielęgnowania relacji z bliskimi, co może prowadzić do większej harmonii i spokoju w codziennym życiu.

QUIZ. Co należy zrobić po zobaczeniu czarnego kota? Przesądy nadal żywe. Tylko komplet punktów przyniesie ci szczęście

Pytanie 1 z 10
Które zdarzenie przynosi pecha zgodnie z przesądem?