TAROT. Symbolika w Tarocie i w codziennym życiu

2024-06-02 6:45

Symbole towarzyszą nam w życiu na każdym niemal kroku i w każdym miejscu. I choć wszyscy jesteśmy otoczeni symbolami, rzadko jednak zwracamy na nie uwagę. Karty Tarota przemawiają przez zawartą w nich symbolikę - są bardziej zrozumiałe dla naszej duszy, a nie intelektu.

TAROT. Symbolika w Tarocie i w codziennym życiu

i

Autor: Getty Images

Istota Tarota, jak i jego ezoteryczny aspekt przejawia się głównie w jego symbolicznym charakterze. Tarot przecież jawi się przede wszystkim jako sekwencja obrazów, czyli symboli. „Symbol przemawia do nas, gdyż bez względu na to, czy wie o tym głowa, wie o tym serce" twierdził Joseph Campbell, amerykański mitoznawca, religioznawca, pisarz i myśliciel, uznawany za jednego z najwybitniejszych mitografów XX w.

A jaką rolę symbolika odgrywa w życiu człowieka?

Symbole towarzyszą nam w życiu na każdym niemal kroku i w każdym miejscu. I choć wszyscy jesteśmy otoczeni symbolami, rzadko jednak zwracamy na nie uwagę. Rzadko też zatrzymujemy się przy nich, gdy się pojawiają. A szkoda, ponieważ są nośnikiem bogactwa informacji – o nas, o naszym życiu, o tym, co w danej chwili dla nas ważne, o świecie… Mówimy: to jest symbol mojej miłości, symbol wiary, symbol przyjaźni, czy symbol pokoju… Otaczają nas symbole religijne, chemiczne, narodowe, drogowe… Definicje tego słowa podają, że symbol to znak stosowany jako zastępcze oznaczenie określonego przedmiotu lub pojęcia, wywołujący w naszym umyślę określone stany psychiczne i emocjonalne. Symbole mają zazwyczaj charakter wizualny i konwencjonalny, związane są ze zwyczajami, obyczajami, rytuałami pewnej grupy ludzi: narodu, państwa, szczepu, plemienia. Według wybitnego protestanckiego teologa i religioznawcy Paula Tillicha, „jedną z charakterystycznych i najważniejszych cech symbolu jest jego wrodzona siła. Oznacza to, że symbol ma pewną tkwiąca w nim moc, co odróżnia go od zwykłego znaku, który sam w sobie jest bezsilny”. Treści symbolu nigdy nie można w pełni wyrazić w sposób racjonalny.

Czy wiesz gdzie mieszka Twoja intuicja?

Przekaz zawarty w symbolu – skierowany jest do prawej półkuli mózgu. Na co dzień posługujemy się i wykorzystujemy przede wszystkim tę część naszego umysłu, która kieruje się intelektem. W mózgu człowieka, te funkcje przypisane są jego lewej półkuli. W uproszczeniu można powiedzieć, że lewa półkula, zarządza informacją w racjonalny, analityczny sposób. Jest dominująca. Steruje funkcjami językowymi. Identyfikuje się ją ze świadomością. Jednak nawet największy iloraz inteligencji nie zapewni i nie zagwarantuje nam poczucia szczęścia w życiu. Półkula prawa natomiast posługuje się informacją w sposób bardziej holistyczny. Jest bardziej wrażliwa na kontekst przekazu, niż na jego treść. Jest zaangażowana w procesy związane z wyobraźnią i wizualizacją, a także jest odpowiedzialna za procesy tworzenia naszych marzeń. Identyfikuje się ją z nieświadomością. To jest miejsce, gdzie królują dźwięki i obrazy. To tu mieszka nasza intuicja. Pomiędzy obiema półkulami jest spoidło wielkie spełniające funkcje mostu łączącego te dwie części naszego mózgu. Tym „mostem” mózg przekazuje w błyskawicznym tempie informacje pomiędzy półkulami i przetwarza je w sobie właściwy sposób, dokonuje ich interpretacji i zachowuje w pamięci, tworząc jedyny i niepowtarzalny obraz świata swojego właściciela.

Czy wiesz, że Tarot przemawia przez obrazy i symbole?

Karty Tarota nie mówią do nas słowami. Przemawiają właśnie poprzez obrazy i zawarte w nich symbole. To jest język podświadomości, bardziej zrozumiały dla naszej duszy niż intelektu. Symbol zaś pomaga w przepływie informacji z nieświadomości do świadomości. Przyglądając się kartom Tarota podejmujemy ten dialog. Nawiązując łączność z naszą prawą półkulą pozwalamy ujawnić się naszej intuicji, dzięki czemu zaczynamy „myśleć obrazami”, rozumieć ich znaczenie i przekaz.

Znajomość symboliki kart Tarota i jej interpretacja to umiejętność, która wymaga praktyki i wyczucia, ale także wiedzy dotyczącej archetypowych znaczeń poszczególnych kart. W talii Tarota każda karta, od Głupca po Świat, niesie ze sobą unikalny zestaw znaczeń, które można interpretować na wiele różnych sposobów w zależności od kontekstu. Współczesni tarotolodzy często podkreślają potrzebę indywidualnego podejścia do każdej sesji i otwarcia się na intuicyjne odczytywanie symboli. Dzięki temu Tarot staje się nie tylko narzędziem do przewidywania przyszłości, ale również głęboką formą samopoznania i refleksji nad różnymi aspektami życia, pomagając w przemyśleniu decyzji oraz w zrozumieniu siebie i swojej drogi. Praktykowanie Tarota może również stymulować rozwój osobisty, prowadzić do większej samoświadomości oraz otwarcia się na duchową wymiarowość życia.

QUIZ. Co wiesz o znakach zodiaku? Tylko najlepsi zgadną wszystkie odpowiedzi

Pytanie 1 z 15
Co oznacza nazwa zodiak?