TAROT: jakie znaczenie ma karta Maga?

2024-06-01 14:14

Karta Maga w tarocie jest symbolem początku, rozpoczynania czegoś nowego: nowego etapu w życiu, nowej pracy, nowego dnia, wszystkiego co nowe, a więc też Nowego Roku. Sprawdź, co oznaczają poszczególne symbole w tej karcie i czego mogą być drogowskazem.

TAROT: jakie znaczenie ma karta Maga?

i

Autor: Getty Images

Mag na dobry początek roku

Mag jest symbolem początku, rozpoczynania czegoś nowego: nowego etapu w życiu, nowej pracy, nowego dnia, wszystkiego co nowe, a więc też  mowego roku.

Mag symbolizuje możliwości, jakie mamy, choć nie zawsze potrafimy z nich skorzystać. Często nie jesteśmy ich w pełni świadomi, karta Maga natomiast przypomina nam o bogactwie, jakim dysponujemy, aby rozpocząć Nowe i aby osiągnąć zamierzone cele. Może zechcesz zainspirować się przesłaniem tej karty na nowy, dobry początek szczęśliwego nowego roku.

Symbole na karcie Maga

Przed Magiem stoi stół.

STÓŁ to symbol naszego losu. Dostajemy go od Boga przychodząc na ziemię.

Wraz z życiem otrzymujemy wszystko, co niezbędne do realizowania naszych planów, osiągania sukcesów, uczynienia nas szczęśliwymi.

Na karcie symbolizują to 4 insygnia - narzędzia, dzięki którym człowiek może utrzymać równowagę w swoim życiu. Te narzędzia, które wszyscy mamy do dyspozycji, to:

Buława - jest symbolem żywiołu Ognia, dynamiki, aktywności, fantazji i radości życia, podejmowania własnych decyzji  i podążania wybraną przez siebie drogą.

Kielich – to symbol Wody, uczuć, wrażliwości, współczucia.

Miecz – to symbol Powietrza, a więc rozumu, intelektu, możliwości umysłu.

Denar – to Ziemia, symbolizuje materię.

Jeśli wszystkich insygniów używamy równomiernie, nasze życie daje nam satysfakcję.

Jeśli o którymś zapomnimy i nie będziemy go rozwijali i korzystali z niego, wówczas nasze życie zwróci nam na to uwagę poprzez różne wydarzenia, nie zawsze łatwe.

Jak każdy z nas korzysta z tych narzędzi w codziennym życiu?

Dzięki Buławie chce nam się żyć, działać, pracować, być aktywnym, tworzyć, biegać, tańczyć, podejmować nowe wyzwania.

Miecz pcha nas do rozwoju, do zdobywania nowej wiedzy, obrony swoich poglądów, swoich granic, swojego honoru.

Kielich czyni nas wrażliwymi, współczującymi, otwiera nas na doświadczanie uczuć, chęć kochania innych, a także potrzebę bycia kochanym.

Denar zaś wzbudza chęć poczucia bezpieczeństwa, stałości i stabilności.

Brązowy kolor stołu i jego prostokątny kształt symbolizują materię. Obydwa aspekty podkreślają, że nasze życie przebiega w rzeczywistości świata materialnego.

Aby w pełni korzystać z tych narzędzi, jakie otrzymaliśmy w darze w chwili narodzin, potrzebujemy świata fizycznego. To jest nasz świat, gdzie każdy z nas tworzy swoją rzeczywistość, nadając jej swoje własne znaczenie.

Mag jest świadomy swoich sił, tego co posiada i czym dysponuje. Jest silny zarówno duchem, jak i ciałem. Wznosząc do góry, w zdecydowanym geście, prawą rękę, oznajmia światu: OTO JESTEM! 

Biała pałka, którą trzyma w górze, jest symbolem tego, co duchowe, niematerialne, boskie. Mag ma ją po to, aby korzystając z siły ducha, tworzyć swoją ziemską rzeczywistość. Jej biały kolor to symbol czystości zamiarów. Podkreśla to także biel opaski na jego głowie.

Druga, lewa ręka Maga zwrócona ku ziemi jest symbolem związku człowieka z materią. Daje nam wskazówkę, jak przekształcić swoją wolę w energię.  

Znak nieskończoności nad głową Maga - jeszcze raz podkreśla znaczenie przenikania się i współbrzmienia dwóch światów: materialnego i duchowego. Informuje nas o tym, że spełnienie osiągamy korzystając z możliwości obydwu tych światów jednocześnie i w równych proporcjach. Znak nieskończoności to także symbol równowagi.

Kadego dnia jesteś Magiem swojego życia i tworzysz je według własnego scenariusza. To ty wybierasz kierunek, w jakim zmierzasz. Decydując się, dokąd pójdziesz ścieżką Nowego Roku, pozwól sobie, aby symbole tej karty pomogły ci dostrzec możliwości, jakimi dysponujesz, abyś mógł je wykorzystać, pamiętając, że „Nigdy nie jest za późno na to, by być tym, kim mogłoby się być” (George Eliot).

Karty tarota pełne są symboli, które mogą stać się drogowskazem dla każdego poszukującego odpowiedzi. Mag zachęca nas do zgłębiania swoich możliwości i przypomina, że klucz do sukcesu leży zarówno w działaniu, jak i w wewnętrznej harmonii. Jego postać na karcie tarota jest niezmiennie związana z alchemią życia, pokazując, że przekształcanie myśli w rzeczywistość i harmonizowanie różnych aspektów egzystencji wymaga równowagi między duchowością a materialnością. W praktyce oznacza to umiejętność wykorzystania dostępnych zasobów i energii życiowej w sposób, który sprzyja naszemu rozwojowi i satysfakcji. Mag przypomina nam, jak ważne jest uważne słuchanie siebie i podejmowanie decyzji, które są zgodne z naszymi najgłębszymi wartościami i pragnieniami. Na progu nowego roku może być inspiracją do tego, aby z większą świadomością korzystać z własnych umiejętności, a każdy dzień traktować jak nową szansę na realizację marzeń.

QUIZ. Co wiesz o znakach zodiaku? Tylko najlepsi zgadną wszystkie odpowiedzi

Pytanie 1 z 15
Co oznacza nazwa zodiak?