SYMBOLIKA LICZB - sprawdź jakie znaczenie mają liczby. MAGIA LICZB - czy to DZIAŁA?

2024-06-03 4:37

Liczbom przypisuje się dodatkową treść i znaczenie, oprócz ich konkretnej wartości matematycznej. Numerologia jest popularna nawet wśród osób sceptycznych wobec wróżb i horoskopów. Jakie znaczenie mogą mieć liczby? Jaki wpływ na nasze życie mogą mieć liczby? SPRAWDŹ ich znaczenia:

SYMBOLIKA LICZB - sprawdź jakie znaczenie mają liczby. MAGIA LICZB - czy to DZIAŁA?

i

Autor: Getty Images

Znaczenie cyfry 1 (jeden)

Liczbę tę uważano za liczbę najdoskonalszą. Jest to pierwsza liczba nieparzysta. Ma zastosowanie przede wszystkim do Boga, który jest jeden. Jedynkę pitagorejczycy nazywali doskonałą, ponieważ była nieparzysta, zatem stała się źródłem i „matką” wszystkich pozostałych liczb.

Znaczenie cyfry 2 (dwa)

Jest pierwszą liczbą parzystą. Uważana była za liczbę złowieszczą. Często oznaczano nią szpiegów, policjantów albo wysłanników. Jednocześnie jest bardzo ważna: człowiek ma dwoje oczu, uszu, dwie ręce, dwie nogi. Występuje bardzo często w Biblii. Pary: dusza i ciało, Chrystus i Kościół, Kain i Abel, dwa Testamenty, dwie natury Chrystusa – ludzka i boska. Małżeństwo, czyli para, jest święte.

Znaczenie cyfry 3 (trzy)

To liczba nieparzysta, przynosząca szczęście. Powracająca w najważniejszych scenach biblijnych: trzej mędrcy odwiedzający narodzone w Betlejem Dzieciątko, trzykrotne zaparcie się Chrystusa przez Piotra. W religii chrześcijańskiej Bóg występuje w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty

W mitologii greckiej liczba trzy także pełni szczególna rolę: są trzy Gracje, trójgłowy pies Cerber, Posejdon ma trójząb, na sądzie podziemnym sądzi trzech sędziów, są trzy Parki.

Chętnie posługiwali się nią bajarze, pisarze i wróżki. Są trzej muszkieterowie, trzy wróżki, do trzech razy sztuka. Znane łacińskie przysłowie mówi: „Wszystko, co złożone z trzech, jest doskonałe.

Znaczenie cyfry 4 (cztery)

Uchodziła za liczbę świętą, zwłaszcza w starożytnej Grecji. Są cztery strony świata, cztery pory roku. W Biblii mamy cztery Ewangelie. W Apokalipsie pojawia się czterech jeźdźców Apokalipsy, którzy przynoszą cztery zagrożenia: Zabór, Mord, Głód i Śmierć, barwy ich koni odpowiadają czterem stronom świata. Z kolei cztery postaci pod tronem Boga symbolizują świat ożywiony i czterech ewangelistów (Marek - lew, Mateusz - człowiek, Łukasz - wół, Jan - orzeł). Czterolistna koniczyna przynosi szczęście.

W Japonii cztery jest uważane za pechowe. Wymowa liczebnika („Shi") jest identyczna jak wymowa wyrazu „śmierć", dlatego w japońskich budynkach nie występuje czwarte, pechowe piętro (po trzecim jest piąte), ludzie zmieniają numery swoich mieszkań i telefonów w obawie przed feralną liczbą.

Znaczenie cyfry 5  (pięć)

Uważana była za liczbę szczęśliwą. To między innymi symbol potęgi Boga i człowieka -rozstawione nogi i ręce oraz głowa. Mamy pięć palców u ręki, pięć palców u stopy, pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. W Biblii jest 5 ksiąg Mojżesza, 5 części Księgi Psalmów, 5 mów Jezusa w Ewangelii według św. Mateusza, 5 panien mądrych i 5 nieroztropnych.

Znaczenie cyfry 6 (sześć)

Uznawana była za liczbę szczęśliwą i stała się symbolem pokoju i szczęścia. W religii chrześcijańskiej oznacza liczbę dni, w ciągu których Bóg stworzył świat. Kiedyś w Polsce bito monetę srebrną, która miała wartość 6 groszy. Gwiazda Dawida, uznawana za symbol wiary, ma 6 ramion.

Jeśli Chińczyk ma wpływ na wybór numeru telefonu, adresu, piętra w budynku mieszkalnym, numeru rejestracyjnego czy konta bankowego, na pewno postara się o to, by znajdowały się w nim 6, 8 lub/i 9. Te bowiem uważa się za szczęśliwe.

Sześć to:

- liczba stóp określających głębokość grobu w krajach anglosaskich,

- liczba strun w gitarze klasycznej,

- według pitagorejczyków pierwsza liczba doskonała (nazywana przez nich „małżeństwem", „zdrowiem" i „pięknem");

- ocena celująca, najwyższa w skali używanej w polskich szkołach,

- największa liczba oczek na sześciennej kostce do gry,

- liczba paramit niezbędnych dla uzyskania nirwany,

- liczba doskonałości Wisznu,

- niewyjaśnioną zdolność do wyczuwania różnych zjawisk nazywa się szóstym zmysłem.

Znaczenie cyfry 7 (siedem)

To liczba szczęśliwa i magiczna. Siódmy dzień tygodnia to dzień świąteczny.

W Biblii mamy 7 dni pełnego stworzenia świata, 7 lat, w których Salomon budował świątynię.

W Starym Testamencie siedem jest liczbą świętą. Oznacza pełny, doprowadzony do końca, sobie tylko właściwy etap (epokę). Po jego zakończeniu następuje nowy etap (epoka), która jest konsekwentnym następstwem poprzedniego. Liczba siedem zawiera też w sobie pewną tęsknotę za nadejściem siódmej epoki, w której będzie można osiągnąć upragniony odpoczynek (szabas).

Siódemka wycisnęła silne piętno na ostatniej księdze Nowego Testamentu, Apokalipsie św. Jana. Jest ona nie tylko najczęściej stosowanym w niej symbolem, ale również najważniejszym symbolem, któremu podporządkowano cały szereg innych symboli. Jest 7 świeczników, siedmiu aniołów, 7 gwiazd, księga zapieczętowana jest siedmioma pieczęciami, siedem oczu i siedem rogów Baranka, siedem głów Smoka, siedem głów Bestii, siedmiu królów, siedem pagórków. Niektóre symbole zostały nawet uszeregowane w siódemkowe serie i decydują o strukturze Apokalipsy – listy, pieczęcie, trąby i czasze. Również tekst całej księgi można podzielić na siedem części.

W Islamie liczba siedem również ma szczególne znaczenie. Pielgrzymi muszą siedem razy obejść Kaabę w Mekce, siedmiokrotnie wykrzykując Allah akbar (Allah jest wielki) oraz trzykrotnie obrzucić szatana siedmioma kamieniami. Jest również mowa o siedmiu rajach, piekłach, grzechach głównych oraz o siedmiu aspektach Koranu.

W bajkach przetrwało siedmiu krasnoludków i siedmiu braci zaklętych w czarne kruki. Podziwiamy siedem cudów świata.

Znaczenie cyfry 8 (osiem)

Była uznawana za symbol doskonałości i nieskończoności. Ma duże znaczenie w religii chrześcijańskiej. Osiem osób liczyła załoga Arki Noego - Noe, jego żona i trzej synowie Noego z żonami. „Ósmy cud świata" to rzecz budząca powszechny podziw. Juda 8 dni poświęcał ołtarz po zbezczeszczeniu. Chrystus zostawił 8 błogosławieństw. W Izraelu połóg trwał 8 dni, potem następowało oczyszczenie

Ósemkę przedstawiają dwa splecione węże kaduceusza (laski herolda uważaną za czarodziejską, na której wiją się dwa węże i patrzą sobie w oczy). W matematyce cyfra 8 w pozycji leżącej to znak nieskończoności.

Znaczenie cyfry 9 (dziewięć)

Uchodziła za liczbę szczęśliwą. Chętnie posługiwano się nią w magii i bajkach. W Biblii mamy 9 chórów anielskich, 9 darów Ducha świętego, 9 owoców Ducha Świętego.

9 planet – Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton - porusza się dookoła Słońca tworząc Układ Słoneczny.

9 miesięcy trwa ciąża.

Znaczenie liczby 10 (dziesięć)

Zawsze była uważana za liczbę świętą. W Biblii mamy Dziesięcioro Przykazań, 10 plag egipskich, Gdy w Sodomie było 10 sprawiedliwych, Bóg by ją oszczędził. Jest 10 trędowatych, z których tylko jeden przyszedł podziękować.

Liczba ta jest sumą pierwszych czterech liczb: 1 + 2 + 3 + 4 =10 – to pitagorejski symbol doskonałości.

Znaczenie liczby 11 (jedenaście)

Jest symbolem nadmiaru i przesady, nieporządku i grzechu. Ma duże znaczenie w religii chrześcijańskiej. Oznacza niekiedy grzech, gdyż przekracza 10 (liczbę Dziesięciorga Przykazań). Liczba oznaczająca nieporządek, zaburzenie pełni – po zdradzie Judasza zostało 11 apostołów.

Znaczenie liczby 12  (dwanaście)

Była uważana za liczbę szczęśliwą i świętą. Rok ma dwanaście miesięcy, jest dwanaście znaków Zodiaku, było dwunastu apostołów, dwanaście plemion Izraela. W apokaliptycznej wizji wieniec na głowie Niewiasty składał się z 12 gwiazd. Rzymianie na 12 tablicach z brązu spisali kodeks praw. Prawo dwunastu tablic było pierwszym dokumentem pisanym, świadectwem kultury Rzymu.

Znaczenie liczby 13 (trzynaście)

Symbolizuje katastrofę, zdradę i często uznawana jest za liczbę pechową i złowróżbną, chociaż i za liczbę świętą. W czarnej magii wzywano trzynaście demonów, a w sabatach uczestniczyło dwanaście czarownic i Szatan. Ludzie wierzą, że 13 jest liczbą pechową. W wielu krajach nie oznaczą się nią numerów pokoi w hotelach, a marynarze niechętnie wypływają w rejs trzynastego dnia miesiąca.

Każde z imion szatana przedstawionych literowo jest podzielne przez 13. Trzynaście razy lud Izraela buntował się przeciwko Bogu idąc przez pustynię.

Znaczenie liczby 40  (czterdzieści)

W Biblii to liczba oczekiwania, przygotowania, próby – przed zawarciem przymierza z Bogiem Mojżesz 40 dni przebywał na górze Synaj, Jezus przepowiadał 40 miesięcy, ukazywał się uczniom po zmartwychwstaniu przez 40 dni.

40 to także liczba kary – 40 dni Chrystus był na pustyni, gdzie się modlił i był kuszony przez szatana. Wielki Post 40 dni, Hebrajczycy szli przez pustynię z Egiptu do Ziemi Obiecanej przez 40 lat, 40 dni trwał biblijny potop.

Znaczenie liczby 666 (sześćset sześdziesiąt sześć)

Liczba ta oznacza pełnię niedoskonałości. Kabała tak ją interpretuje: w hebrajskiej Biblii istnieje tylko jedno słowo, którego wartość wynosi 666 - to ith(e)ron - zysk, pożytek, górowanie, a także jedno imię człowieka s(e)thur – „Utajniony”. Słowo ith(e)ron jest jednocześnie anagramem greckiego słowa „bestia".

666 było też symbolem związanym z targowiskiem, gdyż podstawowym narzędziem używanym tam był abakus (liczydło), którego kolumny wynosiły 500-100-50-10-5-1 - co w sumie dawało 666.

Św. Jan, autor Apokalipsy, nie był kabalistą, ale był światłym człowiekiem i mógł znać te symboliczne powiązania. Być może dlatego użył liczby 666 jako symbolu przekupstwa i materialistycznego patrzenia na świat, w przeciwieństwie do bezinteresowności: "i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia." (Ap.13,17).

666 to także waga złota w talentach, które co roku dostarczano Salomonowi oraz liczba synów Adonikama, którzy powrócili z niewoli babilońskiej.

Znaczenie liczby 144 (sto czterdzieści cztery)

Liczba 144 często pojawia się w kontekście biblijnym i jest uznawana za liczbę pełną i doskonałą. W Apokalipsie św. Jana wspomniana jest liczba 144 tysięcy wybranych ludzi, którzy będą ocaleni i będą stanowić nowy Izrael: „I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela” (Ap 7,4). Liczba ta może symbolizować pełnię i doskonałość duchową, jako iloczyn 12 (liczbę znaków zodiaku lub pokoleń Izraela) i 12, oraz pomnożony przez tysiąc. W matematyce 144 jest również znane jako jedyna liczba z zakresu 1–200, która jest kwadratem liczby wyrażonej w kwadracie: 12² = 144. Także w niektórych tradycjach New Age liczba 144 ma swoje znaczenie jako symbol transformacji i duchowego oświecenia.

QUIZ. Co wiesz o znakach zodiaku? Tylko najlepsi zgadną wszystkie odpowiedzi

Pytanie 1 z 15
Co oznacza nazwa zodiak?