Przepowiednie Maryi. Przed czym ostrzegała Maryja: Antychryst, zagłada...

2024-05-29 22:23

Po raz pierwszy Matka Boska ukazała się na w górze w La Salette w 1846 r. Dwoje młodych pastuszków – Melania Calvat i Maksymilian Girard stało się świadkami objawienia Maryi. Co Maryja przepowiedziała dzieciom? Poznaj przepowiednie z La Salette.

Przepowiednie Maryi. Przed czym ostrzegała Maryja: Antychryst, zagłada...

i

Autor: Getty Images

19 września 1846 r na górze w La Salette, w Alpach Wysokich we Francji dwojgu pastuszkom objawiła się Matka Boska. 15-letnia wówczas Melania Calvat i 11-letni Maksymin Girard ujrzeli płaczącą „Piękną Panią”. Na piersi Maryi dzieci dostrzegły krzyż z Jezusem Chrystusem oraz zawieszone na nim młotek i obcęgi. Dopiero 12 lat później Matka Boska pozwoliła ogłosić swoją przepowiednie. Co przewidziała Matka Boska?

Co symbolizuje płacząca Matka Boska?

Płacząca Matka Boska chciała obudzić w ludziach ufność do pokładania nadziei w Jezusie Chrystusie. Łzy Maryji symbolizują apel o nawrócenie i powrót zdemoralizowanego kleru. Wielu interpretatorów objawienia z La Salette dopatruje się powiązań z wydarzeniami we Francji i osobą Napoleona III. Maryja miałaby dopatrywać się w Napoleonie nieczystego i złego człowieka, przez którego występki  jej Syn znowu będzie ukrzyżowany.

Przed czym ostrzegała Maryja?

Jedna z przepowiedni Maryi dotyczyła książek, jakie negatywnie działają na ludzi. Zdaniem Matki Boskiej, książki opierają się na dowodach naukowych i przedstawiają niezgodne z nauką Kościoła przepowiednie. Są zachętą do uprawiania magii, wywoływania duchów lub oddawania czci innym bogom przez zakładanie nowych kościołów.

W przepowiedni Matki Boskiej znajduje się też zapowiedź wojen i trzęsień ziemi. Słowa przepowiedni głoszą, że wojna rozpocznie się na początku XX w. potem zaś dojdzie do trzeciej wojny światowej, między Francją, Anglią, Włochami i Hiszpanią.

Po cierpieniach związanych z wojną Maryja zapowiadała nadejście Antychrysta. Ma być on synem hebrajskiej zakonnicy, która okaże się fałszywą dziewicą i uwiedzie „mistrza nieczystości” – biskupa. Wraz z narodzinami Antychrysta, zmienią się pory roku, zapanuje typowo jesienny klimat. W tak mokrym klimacie nie będzie plonów, ludzkość pogrąży się w głodzie. Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą królestwa Antychrysta. Kreśląc wizję cierpienia ludzkości, Maryja apeluje o ich nawrócenie, w przeciwnym razie dostąpią zagłady.

W ramach objawień w La Salette, Matka Boska przekazała również bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące życia duchowego i moralnego, mające na celu odnowę wiary i moralności w społeczeństwie. Maryja podkreśliła potrzebę regularnej modlitwy, uczestnictwa w sakramentach, zwłaszcza w spowiedzi i eucharystii, oraz przestrzegania niedzieli jako dnia świętego, poświęconego Bogu. Objawienia zwracały także uwagę na konieczność rezygnacji z bluźnierstwa i nieprzestrzegania dnia świętego, co Maryja nazwała głównym powodem swojego bólu i łez. Wzywała do skruchy i ogólnego powrotu do wartości chrześcijańskich, kładąc szczególny nacisk na miłość, pokorę oraz pomoc bliźnim. Te wytyczne miały na celu nie tylko uchronienie ludzkości przed przewidywanymi karami, ale również duchowe odrodzenie i poprowadzenie wiernych ku zbawieniu.

QUIZ. Co wiesz o znakach zodiaku? Tylko najlepsi zgadną wszystkie odpowiedzi

Pytanie 1 z 15
Co oznacza nazwa zodiak?