Przepowiednie. Jakie przepowiednie głosili Majowie?

2024-06-01 7:58

Kalendarz Majów kończy się na grudniu 2012 roku. Oprócz wizji apokaliptycznego końca świata, Majowie zostawili też wskazówki, którymi powinna kierować się ludzkość. Mówimy, jak wyglądały przepowiednie legendarnych Majów.

Przepowiednie. Jakie przepowiednie głosili Majowie?

i

Autor: Getty Images

Majowie byli wysoko rozwiniętą cywilizacją, której początki sięgają ok. 400 p.n.e. - 250 n.e. Ten legendarny indiański lud wsławił się nie tylko rozwinięciem pisma hieroglificznego, ale też przekazami dotyczącymi dalekiej przyszłości. Poznaj siedem proroctw Majów kreślących wizję dziejów ludzkości!

7 proroctw Majów

Pierwsze proroctwo Majów zwiera datę końca świata. Zgodnie z kalendarzem Majów, 22 grudnia 2012 roku, w sobotę nastąpi koniec świata, w którym panuje nienawiść i materializm. Dawni wizjonerzy zostawili ludzkości jedną wskazówkę: ludzie powinni odrzucić materializm i nauczyć się żyć w harmonii ze wszechświatem. To jedyna droga do ocalenia ludzkości.

Proroctwo drugie mówi o wielkiej przemianie ludzkości, która zaczęła się 11 sierpnia 1999 roku. Tegoż dania mieliśmy okazję podziwiać ostatnie całkowite zaćmienie Słońca w XX wieku. Zdaniem Majów, tego dnia wszystkie planety miały ułożyć się w pozycji czterech znaków zodiaku. Zgodnie z filozofią dawnych wieszczów, gdy ciała niebieskie są w takiej konfiguracji, ludzie mogą przejść wewnętrzna przemianę – stać się bardziej tolerancyjni, skłonni do pokojowych rozwiązań konfliktów.

Proroctwo trzecie zwiastuje nagły wzrost temperatury Ziemi Przez nasza planetą ma przetoczyć się mordercza fala upałów, trzęsienia ziemi, fale tsunami oraz wybuchy wulkanów. Równolegle do tych kataklizmów ludzie mają zrozumieć, że to nie oni rządzą Ziemią, a ona włada nimi.

Proroctwo czwarte mówi o uwolnieniu pokładów zamrożonej wody do oceanów. Topnienie lodowców spowoduje spowoduję podniesienie się wód oceanów, czego efektem będą ogromne powodzie i śmierć miliardów ludzi. W wyniku zalewu dojdzie do rozmnożenia drobnoustrojów, które zarażą i ludzi i zwierzęta.

Proroctwo piąte odnosi się do wielkiej przemiany, jaka dokona się w ludziach. Człowiek przestanie czuć się „panem Ziemi”. Systemy polityczne i społeczne przeżyją załamanie, ponieważ ludzie wreszcie zdadzą sobie sprawę, że nie są jedynym przejawem inteligencji we wszechświecie.

Proroctwo szóste wieści zetknięcie się komety z Ziemią. Według filozofii Majów nie ma znaczenia, w jaki sposób ludzkość wyginie. To człowiek decyduje o sensie swojej egzystencji, a zbliżająca się do Ziemi kometa może zadziałać jak impuls, który sprawi, że ludzie opamiętają się i zaczną żyć zgodnie z naturą i wszechświatem.

Proroctwo siódme uzależnia losy ludzkości od ruchu Układu Słonecznego. Majowie głosili, że w ciągu 13 lat, od 1999 roku światło wysyłane przez Drogę Mleczną oczyści i otworzy umysły ludzi. Dzięki temu „oświeceniu” ludzkość nauczy się wzajemnego zrozumienia i bezproblemowej komunikacji. Od tej pory ludzie posiądą zdolność porozumiewania się drogą myślową.

Obecnie, liczne odkrycia archeologiczne i badania dotyczące kultury Majów pozwoliły na głębsze zrozumienie ich wizji świata i wpływu proroctw na ich życie. Chociaż wiele z ich przepowiedni wydaje się być interpretacją astronomicznych zjawisk i naturalnych kataklizmów, nie należy zapominać o ich głębokiej symbolice. Dla Majów znaczenie tych proroctw wykraczało poza dosłowne wydarzenia – były one raczej metaforą duchowej drogi człowieka i jego relacji z kosmosem. Współczesne badania sugerują, że te prognozy miały na celu przede wszystkim uczulenie społeczeństwa na potrzebę harmonijnego współistnienia z naturą oraz zachęcenie do duchowej ewolucji. Dzisiaj wielu naukowców i duchowych przewodników analizuje te starożytne nauki, szukając w nich inspiracji i wskazówek dotyczących zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz globalnej świadomości. Tym samym proroctwa Majów pozostają nie tylko interesującym elementem historycznym, ale również aktualnym przesłaniem dla współczesnej ludzkości.

QUIZ. Co wiesz o znakach zodiaku? Tylko najlepsi zgadną wszystkie odpowiedzi

Pytanie 1 z 15
Co oznacza nazwa zodiak?