Przepowiednie. Jakie proroctwo wieściła św. Faustyna?

2024-05-31 12:17

Św. Faustyna Kowalska wpisała się w historię Kościoła jako wybitna mistyczka. Podczas posługi zakonnej siostra Faustyna doświadczyła objawień Jezusa. Mówimy, co głosiło słynne proroctwo znaku krzyża na niebie.

Przepowiednie. Jakie proroctwo wieściła św. Faustyna?

i

Autor: Getty Images

Św. Faustyna Kowalska głosiła kult Miłosierdzia Bożego

Św. Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu. Podczas swojej posługi zakonnej ta skromna i poczciwa zakonnica doświadczyła wielu objawień Jezusa. Syn Boży powierzył jej misję głoszenia Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia Bożego.

Swoje duchowe i mistyczne przeżycia siostra Faustyna na polecenie Jezusa i spowiednika ks. Sopoćko opisywała w „Dzienniczku”, który z czasem rozrósł się do kilku zeszytów. Św. Faustyna Kowalska zmarła na gruźlicę płuc, w wieku 33 lat. 30 kwietnia 2000 r. Jan Paweł II dokonał kanonizacji świętej Faustyny Kowalskiej.

Proroctwo znaku krzyża

Najsłynniejsze proroctwo jakie objawił św. Faustynie Jezus dotyczy znaku krzyża na niebie. Zgodnie z zapiskami „Dziennika” świętej, Jezus zapowiedział swoje przyjście jako przyjście Króla Miłosierdzia. Dodał, że zanim nadejdzie dzień sprawiedliwości, ludzie ujrzą na niebie znak. Zgaśnie światło, zapanuje ciemność na Ziemi. Wówczas na niebie ukaże się znak krzyża, a z otworów, gdzie były przebite ręce i nogi Zbawiciela popłynie wielkie światło, które oświeci Ziemię do dnia ostatecznego.

Św. Faustyna, podobnie zresztą jak św. Jan w Apokalipsie opisuje Słońce, które zostanie uszkodzone np. przez asteroid lub kometę, rozpryśnie się po niebie i z kuli przeistoczy się w krzyż olśniewający Ziemię. Ludzie zaczną mdleć, lamentować, aż ogarnie ich śmierć. W ten sposób zdaniem św. Faustyny Jezus apeluje do ludzi o nawrócenie. Podczas lśniącego krzyża na niebie księża zaczną masowo spowiadać grzeszników, dzięki czemu większość ludzkości zostanie zbawiona, a Słońce powróci do dawnych kształtów i rozmiarów.

Warto również wspomnieć, że św. Faustyna Kowalska jest autorką modlitwy, która zyskała szczególną popularność wśród wiernych – Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ta modlitwa, odmawiana na różańcu, odwołuje się do miłosierdzia Bożego i jest źródłem łask i pociechy dla wielu osób. Jezus, objawiając się Faustynie, przekazał jej słowa tej modlitwy, podkreślając jej znaczenie. Koronka odmawiana jest przede wszystkim o godzinie 15:00, w tzw. Godzinie Miłosierdzia, upamiętniającej moment śmierci Jezusa na krzyżu. Jan Paweł II nazwał Koronkę „darowaniem światu dmuchu Ducha Świętego w czasach ostatecznych”. Jest to modlitwa, która niesie ze sobą obietnice miłosierdzia Bożego dla tych, którzy ją odmawiają z wiarą.

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów

Pytanie 1 z 10
Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa?