Przepowiednie. Dlaczego Kościół nie uznaje objawień z Medjugorie?

2024-06-02 11:59

Pierwszy raz Matka Boska objawiła się w Medjugorie w Bośni w 1981 r. Do dnia dzisiejszego, trójka dzieci wciąż doświadcza boskich objawień. Mówimy, co przepowiedziała Matka Boska w Medjugorie oraz dlaczego Kościół nie uznaje tych objawień.

Przepowiednie. Dlaczego Kościół nie uznaje objawień z Medjugorie?

i

Autor: Getty Images

Objawienia we wsi Podboro w Medjugorie w Bośni trwają od 30 lat. Troje wybranych przez Matkę Boską – Mijana, Ivanka i Vicka codziennie doświadcza boskich objawień. Od wielu lat tłumy pielgrzymów ciągną do kościoła w słynnej już dziś wsi Podboro, aby wysłuchać apeli wygłoszonych przez Matkę Boską w tym miejscu. Pomimo tak wielkiego zainteresowania, Kościół katolicki nie uznaje bośniackich objawień za autentyczne i zakazuje ich czci. Mówimy, co skrywa przepowiednia Matki Boskiej i dlaczego Kościół jej nie uznaje.

Wszystkie religie są równe

Słynna przepowiednia Matki Boskiej z Medjugorie mówi, że wszystkie religie świata są równe, a wierzący w inne religie też będą zbawieni. Matka Boska nakreśliła też dokładną wizję przyszłości ludzkości. Jak głosi trójka wybrańców, która doświadcza objawień, Matka Boska przewiduje bitwę między armią diabła i aniołów. Ostrzega, że Szatan zaatakuje w najmniej oczekiwanym momencie i wtedy Jej pomoc okaże się dla ludzkości zbawienna. Piękna pani zaznaczyła również, że wszystko co miała do powiedzenia na temat losów ludzkości, powiedziała już w swoich poprzednich przepowiedniach m.in. z La Salette, Fatimy.

Matka Boska wspomina także o tajemnicach, które mają być objawione ludziom na 3 dni przed ich wypełnieniem się. Wspomniane tajemnice mają dotyczyć wspaniałego znaku, który ukaże się na wzgórze objawień i siedmiu kar bożych. Do tego czasu Matka Boska apeluje do ludzi o nawrócenie i modlitwę. Ostrzega także przed pokusami Szatana, który chce zdetronizować Boga.

Kościół nie uznaje objawień z Medjugorie

Kościół katolicki nie uznaje objawień z Medjogurie. Swoje stanowisko Watykan opiera na opinii episkopatu byłej Jugosławii z 1991 roku, w myśl której nie ma dostatecznych dowodów świadczących o nadprzyrodzonym charakterze objawień czy zjawisk zachodzących w Medjugorie. Kościół katolicki nie wierzy, że Matka Boska przepowiedziała równość wszystkich religii. Do najgorliwszych przeciwników uznania objawień za prawdziwe należą egzorcyści i moraliści, którzy przyjeżdżają do Medjugorie, aby odgonić złego ducha. Ich zdaniem Medjugorie to mieszanina interesów ekonomicznych i diabolicznych, nakierowanych na zbicie interesu na przybywających tam pielgrzymach z całego świata.

Stanowisko Jana Pawła II

Benedykt XVI niejednokrotnie wypowiadał się na temat sytuacji w Medjugorie i zakazał pielgrzymek do bośniackiego kościoła. Jego poprzednik, Jan Paweł II nie wypowiadał się na temat spornych objawień, ale był ciekaw, co dokładnie ma miejsce w słynnym kościele. Posłał tam nawet egzorcystę z Włoch, który jednak nie zidentyfikował złego ducha z Medjugorie.

Jan Paweł II stwierdził więc, że skoro nie wiadomo czy w Medjugorie objawia się Matka Boska czy szatan podszywający się pod Jej osobę, przybywających tam wiernych trzeba otoczyć duszpasterską troską.

Warto również zaznaczyć, że Medjugorie jest przedmiotem nie tylko religijnych, ale także naukowych badań. W 2010 roku, z inicjatywy Papieża Benedykta XVI, powołana została Międzynarodowa Komisja do zbadania objawień w Medjugorie, której przewodniczył kardynał Camillo Ruini. Komisja ta pracowała pod patronatem Kongregacji Nauki Wiary i miała na celu dokładną analizę wszystkich aspektów objawień, zarówno teologicznych, jak i psychologicznych. W swoim raporcie z 2014 roku Komisja stwierdziła, że pierwsze siedem domniemanych objawień (od 24 czerwca do 3 lipca 1981) miały prawdopodobnie charakter nadprzyrodzony, jednak późniejsze wydarzenia były bardziej kontrowersyjne i wymagają dalszej analizy. W międzyczasie, Medjugorie pozostaje miejscem intensywnych przeżyć religijnych dla wielu wiernych, niezależnie od oficjalnego stanowiska Kościoła.

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów

Pytanie 1 z 10
Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa?