Przepowiednie. Co wieścił św. Hieronim?

2024-06-03 6:24

Tradycja głosi, że św. Hieronim był prorokiem powołanym przez Boga. Najgłośniejsza przepowiednia św. Hieronima wieści zwiastuny końca świata. Mówimy, kim był i co wieścił św. Hieronim?

Przepowiednie. Co wieścił św. Hieronim?

i

Autor: Getty Images

Kim był św. Hieronim?

Św. Hieronim żył na przełomie III i IV wieku. Urodził się w małym miasteczku w Dalmacji – Strydonie ( dzisiejsza Chorwacja). Zmarł w okolicach Betlejem oko 430 roku. W 377 r. przyjął święcenia kapłańskie, jednak całe swoje życie poświęcił w głównej mierze nauce. Był człowiekiem wysoce inteligentnym i pracowitym. 24 lata zajęło mu tłumaczenie Biblii z greckiego i hebrajskiego na łacinę ( tzw. Wulgata). Zajmował się także tłumaczeniem pism Ojców Kościoła, pisał też komentarze do Pisma Świętego. Ostatnie lata życia spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa w okolicach Betlejem. Zmarł w osamotnieniu. Jego relikwie znajdują się na głównym ołtarzu Bazyliki S. Maria Maggiore.

Św. Hieronim to postać wybitna jak na swoje czasy, wielki myśliciel i naukowiec. W literaturze i malarstwie przedstawiano go jako pokutnika, w długiej, przepasanej na biodrach szacie. Malowali go m.in. Leonardo da Vinci. Św. Hieronim został też ogłoszony jednym z Doktorów Kościoła.

Jak będzie wyglądać koniec świata według przepowiedni św. Hieronima?

Najbardziej znane proroctwo św. Hieronima dotyczy końca świata. W swojej przepowiedni mnich wymienił zwiastuny, które wystąpią w porządku chronologicznym i będą zapowiedzią ostatecznej zagłady świata. Do znaków zwiastujących koniec świata według św. Hieronima należą:

• Morza i rzeki podniosą się nad góry na wysokość czterech łokci.

• Wyniosłe wody nie zejdą poniżej swojej wyniosłości.

• Wszystkie zwierzęta morskie zgromadzą się w jednym morzu, a ich żałosny ryk wzbudzi w grzesznym człowieku pokutę.

• Lasy i zioła będą pocić się krwią.

• Nastąpi ogromne trzęsienie ziemi, które zniszczy najwyższe budynki.

• Upadną skały i będą obijać się o siebie nawzajem.

• Zwierzęta zaczną się łasić i współżyć z ludźmi.

• Ptactwo zleci się do jednego miejsca pokazując ludziom większą solidarność niż ich.

• Góry zrównają się z ziemią.

• Ludzie opuszczą głębokie jaskinie, w których szukali schronienia.

• Gwiazdy spadną z nieba.

• Ludzkość zacznie wymierać.

• Niebo i ziemią odnowią się przez ogień.

• Umarli zmartwychwstaną i będą oczekiwać Sądu Ostatecznego.

Warto również zaznaczyć, że św. Hieronim, mimo swojej surowej postawy i ascetycznego trybu życia, był osobą niezwykle wpływową w swoim czasie i miał szerokie kontakty wśród ówczesnych chrześcijańskich intelektualistów oraz duchowieństwa. Jego korespondencja z innymi uczonymi, w tym z Augustynem z Hippony, ukazuje jego ogromną erudycję i oddanie sprawom Kościoła. Hieronim poświęcał także wiele uwagi szerzeniu oświaty i duchowego pogłębiania życia zakonnego. Założone przez niego klasztory stały się ważnymi ośrodkami duchowego i intelektualnego rozwoju w tamtych czasach. Dlatego do dziś św. Hieronim jest czczony nie tylko za swoje proroctwa i tłumaczenia, ale również za wkład w rozwój chrześcijańskiej myśli i edukacji.

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów

Pytanie 1 z 10
Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa?