Przepowiednie. Co przepowiedziała Zofia Nosko?

2024-05-29 4:46

Zofia Nosko to jedna z najbardziej znanych polskich mistyczek. Zasłynęła jako autorka Orędzia Zbawiciela podpisująca się pseudonimem „Centuria”. Mówimy, co przepowiedziała polska mistyczka.

Przepowiednie. Co przepowiedziała Zofia Nosko?

i

Autor: Getty Images

Orędowniczka miłosierdzia i cierpiętnica

Zofia Nosko (1920 – 1966) od 1945 roku mieszkała w Szczecinie. Od najmłodszych lat niosła pomoc innym. Pod swój dach przyjęła 4–osobową rodzinę, sama zadowoliła się skromnym pokojem na parterze. Wszystkie swoje meble pokojowe i kuchenne oddała do Domu Brata Alberta w Policach. Jej dieta żywieniowa składała się z chleba, wody, jarzyn i owoców. Przez ostatnie 10 lat życia doświadczała napaści szatańskich. W jej notatkach zachowały się opisy koszmarnych cierpieć cielesnych, jakich doznawała. Zofia Nosko pozostawiła po sobie 3 tomy Orędzia Zbawienia, w których opisała słowa Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej, aniołów i świętych.

Zagłada Europy

Jedna z przepowiedni „Centurii” dotyczyła przyszłości Europy. Zgodnie z jej słowami, kontynent europejski zaleje głód, mróz, nędza, choroby. Wichry poruszą morza, po świecie poniesie się echo krzyków i jęków. Nieokiełznane grupy młodych ludzi, sterowane Szatanem, będą napadać i mordować ludzi. Europa utonie we krwi. Niemców czeka zagłada za butę i hardość, Włochów ogarnie rewolucja, Anglików zaleje woda i wielkie mgły, Rosjanie zginą bezszelestnie jak Niemcy. Mniejsze kary dotkną Rumunów, Bułgarów i Węgrów, którzy nawrócą się przy wsparciu Polaków. Holandia zostanie częściowo zatopiona, Szwajcaria i Szwecja znikną z mapy Europy, Dania i inne państwa nadmorskie znajdą się pod wodami. Również Amerykom „Centuria” przepowiedziała zagładę.

Królestwo Boże w Polsce

Według „Centurii” Polska wyjdzie z tych ciężkich czasów obronną ręką. Stanie się ostoją dla innych narodów, szukających pomocy i wsparcia: „Z wszystkich stron przypłyną ludy, które jeszcze gdziekolwiek pozostały, by szukać ratunku tu, w Polsce”. W swoich przepowiedniach Zofia Nosko przekazała również losy swojego rodzinnego miasta, zgodnie z którym „Szczecin ostoi się, mimo wszelkich zbrodni i grzechów, które niesie na sobie”.

Misja i dziedzictwo Zofii Nosko

W związku z życiem Zofii Nosko warto również wspomnieć o jej działalności charytatywnej i duchowej, która miała ogromny wpływ na społeczności zarówno lokalne, jak i w szerszym kontekście. Zofia Nosko stała się symbolem bezinteresownej pomocy i poświęcenia, inspirując wielu do zaangażowania w działalność dobroczynną. Jej pisma, szczególnie "Orędzia Zbawienia", są do dziś przedmiotem studiów nad mistycyzmem i duchowością, będąc świadectwem głębokiej wiary oraz posłannictwa. Organizacje charytatywne w Polsce często czerpią z jej dziedzictwa, prowadząc działania na rzecz ubogich i poszkodowanych. Zofia Nosko pozostaje postacią, która dzięki swojej wierze i poświęceniu wpłynęła na wzrost duchowy i moralny wielu ludzi, a jej życie nadal jest przykładem do naśladowania i źródłem inspiracji dla tych, którzy pragną iść śladami miłości bliźniego i miłosierdzia.

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów

Pytanie 1 z 10
Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa?