Przepowiednie. Co przepowiedziała królowa Michalda?

2024-05-28 23:20

W X w.p.n.e. królowa Saby Michalda przepowiedziała narodziny i śmierć Chrystusa. Co jeszcze przewidziała Michalda? Poznaj przepowiednie królowej Saby.

Przepowiednie. Co przepowiedziała królowa Michalda?

i

Autor: Getty Images

Kim była Michalda?

Michalda władała starożytnym Królestwem Saby, które prawdopodobnie obejmowało terytorium dzisiejszego Jemenu. Saba słynęła z produkcji kadzidła i mirry. Mimo, iż Michalda pochodziła z afrykańskiej ziemi, wyznawała wiarę w jednego Boga, uznając go za godnego czci i miłości. Prawdopodobnie w połowie X w.p.n.e. Michalda złożyła wizytę królowi izraelskiemu Salomonowi, słysząc o jego bogactwach, Wizyta ta miała zapewne wymiar handlowy, jednakże podczas rozmowy z królem Michalda opowiedziała mu także swoje proroctwo.

Królowa przewidziała narodziny i śmierć Mesjasza

Wysiadłszy z wozu, bogobojna królowa wkroczyła do Jerozolimy boso, głosiła bowiem, że po ziemi świętej nie można chodzić w obuwiu. Podczas rozmowy z Salomonem wyznała, że Bóg, w którego tak wierzą, będzie rozpięty na drzewie krzyża, a przez jego śmierć zginie i ulegnie zniszczeniu królestwo żydowskie. Ponadto Michalda przepowiedziała narodziny Chrystusa, Mesjasza, który wybawi naród izraelski. Zgodnie z jej słowami, miał on urodzić się niedaleko Jerozolimy, a swoje życie poświęcić na głoszenie nauk i zostać zgładzony przez niewdzięczników poprzez najhaniebniejszą śmierć – śmierć na krzyżu.

Jak zgodnie z przepowiednią miał wyglądać świat po śmierci Chrystusa?

Królowa opisała również wydarzenia, jakie zajdą po śmierci Chrystusa, a mianowicie: ciemniejące słońce, ciemność na świecie, pęknięcie skał i zmartwychwstanie zmarłych. Przepowiednia Michaldy głosiła, że nauki Mesjasza rozprzestrzenią się na wszystkie kierunki świata. Królowa miała też przewidzieć, że 12 stuleci po śmierci Chrystusa cała Europa pogrąży się w wojnach, 200 lat potem zaś ludzkość ujrzy na niebie kometę, która będzie symbolizować chciwość i odwracanie się od Boga.

Jakie znaki będą zwiastować koniec świata?

Michalda prawiła o karach i plagach, jakie Bóg ześle na ludzi, jeśli nie nawrócą się na dobrą scieżkę. Znakami zwiastującymi koniec świata miały być:

  • Zwierzęta pocące się krwią
  • Przemiana księżyca i jego trzykrotne ukazanie się od wschodu
  • Czerwony blask Słońca, Księżyca i gwiazd
  • Wielka susza
  • Trzęsienia ziemi
  • Wielkie powodzie
  • Zrównanie się gór z ziemią
  • Zesłanie na ziemię antychrysta, który otworzy groby, wskrzesi zmarłych i osądzi ich

Odniesienia do przepowiedni Michaldy w starożytnych tekstach

Przepowiednie Michaldy, królowej Saby, znalazły swoje miejsce w różnych starożytnych tekstach i pismach. Wierzenia i proroctwa związane z jej postacią pojawiają się zarówno w literaturze chrześcijańskiej, jak i żydowskiej oraz islamskiej. W Biblii, choć królowa Saby nie jest bezpośrednio nazywana Michaldą, odwiedziny u króla Salomona są opisane w Księdze Królewskiej oraz w Księdze Kronik, gdzie jest wspomniane o jej mądrości i bogactwach. Przepowiednie dotyczące Mesjasza i wydarzeń apokaliptycznych były także zapisywane przez kopistów w wiekach średnich, nadając im interpretacje mesjańskie oraz eschatologiczne. Islamska tradycja również ceniła królową Saby, znaną tam jako Bilkis, i jej historia jest zawarta w Koranie, chociaż z nieco innym naciskiem. Te różnorodne odniesienia wskazują na szeroki wpływ jej postaci na kulturę i religię w starożytnym i średniowiecznym świecie.

QUIZ. Co należy zrobić po zobaczeniu czarnego kota? Przesądy nadal żywe. Tylko komplet punktów przyniesie ci szczęście

Pytanie 1 z 10
Które zdarzenie przynosi pecha zgodnie z przesądem?