Przepowiednie. Co przepowiedział św. Malachiasz?

2024-05-31 22:14

Legenda głosi, że św. Malachiasz ujrzawszy po raz pierwszy Rzym doznał wizji, w której zobaczył 111 papieży, stojących na czele Kościoła po Innocentym II. Czy wiesz, ilu papieży wedle przepowiedni św. Malachiasza będzie rządzić Kościołem do Sądu Ostatecznego? Poznaj przepowiednie św. Malachiasza.

Przepowiednie. Co przepowiedział św. Malachiasz?

i

Autor: Getty Images

Asceta na widok Rzymu doznał objawienia

Św. Malachiasz przyszedł na świat w 1094 roku w Irlandii. Legenda głosi, że pochodził ze szlacheckiego rodu. W 1119 r. przyjął święcenia kapłańskie, a od 1123 objął biskupstwo w mieście Cannor, potem Down. Św. Malachasz wiódł życie ascety. W 1139 r. opuścił Irlandię i wyruszył w pielgrzymkę do Rzymu. Gdy po raz pierwszy ujrzał Rzym, doznał objawienia, w którym zobaczył 111 papieży, którzy mają władać Kosciołem po Innocentym II. Zmarł podczas drugiej pielgrzymi do Rzymu, w ramionach przyjaciela św. Bernarda, w 1148 r. To właśnie on jako pierwszy uznał Malachiasza za świętego i spisał biografię jasnowidza.

Św. Malachiasz przepowiada 111 papieży

Słynna przepowiednia św. Malachiasza o 111 papieżach zawiera się zaledwie w 12 zdaniach łacińskich. Oto kilku ostatnich papieży, których rządy przewidział św. Malachiasz:

• Duchowny i żeglarz – badacze twierdza, że jest to zapowiedź rządów Jana XXIII (1598 -1963). Zanim został papieżem, był patriarchą morskiego miasta gondoli – Wenecji.

• Kwiat kwiatów – interpretatorzy przepowiedni sądzą, że jest to zapowiedź Pawła VI (1963 – 1978). W rodzinnym herbie tego papieża znajdują się 3 lilie, które heraldycy określają mianem kwiatu kwiatów.

• Od połowy księżyca – pod tymi słowami kryje się postać papieża Jana Pawła I (1978), który urodził się w diecezji Bellono, co w tłumaczeniu oznacza cudowny Księżyc. Jak Paweł I został papieżem 26 sierpnia, kiedy Księżyc był doskonale widoczny na niebie, zmarł zaś 28 września czyli w noc ostatniej kwadry, gdy Księżyc był tylko w połowie widoczny.

• Z pracy Słońca – to papiestwo przypisywano Polakowi. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r., w dniu zaćmienia Słońca, jego pogrzeb zaś odbył się podczas innego zaćmienia Słońca tj. 8 kwietnia 2005 r. Symbolika Słońca wiąże Polaka z przepowiednią również dlatego, że odbył tyle pielgrzymek po świecie, niczym Słońce okrążające Ziemię.

• Od chwały oliwnej – te słowa mają zwiastować obecne papiestwo Benedykta XVI. Jednym z symboli Zakonu św. Benedykta jest gałązka oliwna. Inna teoria głosi, że drzewo oliwne to symbol przywiązania do konserwatywnych tradycji, a takie cechy posiada Benedykt XVI, rodowity Niemiec.

Kto będzie ostatnim papieżem?

Przepowiednia św. Hieronima głosi, że ostatnim papieżem zostanie młody kardynał Piotr Rzymianin. Jego papiestwo ma trwać, aż do Apokalipsy, o czym świadczą słowa św. Malachiasza: „W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, na tronie zasiądzie Piotr, który będzie paść owce swe podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec”.

Chociaż współczesna nauka sceptycznie odnosi się do przypisywanych św. Malachiaszowi przepowiedni, istnieje wiele interpretacji oraz dyskusji wokół ich autentyczności i znaczenia. Niektórzy badacze wskazują na zbieżności pomiędzy kwestiami historycznymi a przepowiedniami, podczas gdy inni podkreślają brak naukowych dowodów na ich wiarygodność. Warto zauważyć, że teksty te były po raz pierwszy opublikowane w 1595 roku, czyli wiele lat po śmierci świętego, co rodzi pytania dotyczące ich autorstwa i intencji osób, które je przedstawiły światu. Pomimo kontrowersji, proroctwa św. Malachiasza wciąż fascynują i budzą zainteresowanie zarówno wierzących, jak i sceptyków, działając jako intrygujący fenomen kulturowy. Kościół katolicki oficjalnie nigdy nie uznał ich za dokumenty o charakterze prorockim, zachowując rezerwę wobec ich wiarygodności.

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów

Pytanie 1 z 10
Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa?