Przepowiednie. Co przepowiedział Stefan Ossowiecki?

2024-06-03 6:22

Jednym z najbardziej znanych jasnowidzów przedwojennej Europy był Stefan Ossowiecki. Zasłynął przepowiednią o Powstaniu Warszawskim. Mówimy, co jeszcze przewidział Stefan Ossowiecki.

Przepowiednie. Co przepowiedział Stefan Ossowiecki?

i

Autor: Getty Images

Jasnowidz posiadał  zdolność telepatii

Stefan Ossowiecki urodził się w Moskwie w 1877 r. Jako jeden z nielicznych wizjonerów swoje zdolności jasnowidzenia nie uznawał za coś nadprzyrodzonego. Wierzył, że wszystko, czego jest w stanie dokonać umysł ludzki można wytłumaczyć wiedzą np. neurologią.

Był wybitnym racjonalistą. Jednocześnie, oglądając jakikolwiek przedmiot, potrafił odtworzyć, jak go zrobiono i w czyich rękach spoczywał. Miał też zdolność telepatii, czyli odbierania myśli i obrazów przedmiotów na odległość. Do legendy Uniwersytetu Warszawskiego przeszły seanse Ossowieckiego, podczas których trzymając w ręku kości wymarłych zwierząt i nie mając żadnej wiedzy z dziedziny paleobiologii rozprawiał o ewolucji nieznanych gatunków.

Po jego śmierci naukowcy dowiedli prawidłowości jego tez. Wybitny jasnowidz zmarł w Warszawie w 1944 r.Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach.

Ossowiecki przepowiedział II wojnę światową

Na początku 1939 r. Ossowiecki zaczął doznawać wizji, w których cała Europa pogrążała się w wielkiej wojnie, której zwycięzcą zostanie Rosja. Pierwszą osobą, która dowiedziała się o mrocznej przepowiedni był ówczesny marszałek Polski Edward Rydz–Śmigły. Zgodnie z zapisami Ossowieckiego, marszałek wymógł na nim przysięgę, że ten nikomu nie powie o wojennych wizjach. Na swoich seansach Ossowiecki pytany o widmo wybuchu wojny, odpowiadał publiczności wymijająco.

Przepowiednie o zniszczonej Warszawie

W 1944 r. Ossowiecki miał również wizję, dotyczącą Powstania Warszawskiego. Wieścił, że Warszawa zostanie dwukrotnie zburzona, pierwszy raz na początku wojny, drugi raz pod koniec. Zniszczenie wojenne będą tak ogromne, że Warszawa i reszta Polski zmieni się w kraj zupełnie inny, niż przed wybuchem wojny.

Ossowiecki przewidział własną śmierć

Jasnowidz nie pomylił się także co do wizji własnej śmierci. Wkrótce po tym, jak przepowiedział Powstanie Warszawskie, zobaczył swoją śmierć. Pisał, że umrze w tajemniczych okolicznościach i nikt nie odnajdzie jego ciała. Stefan Ossowiecki zginął najprawdopodobniej zabity przez gestapo 5 sierpnia 1944 r. w gmachu Głównym Inspektoratu Sił Zbrojnych w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Nigdy nie odnaleziono ciała jasnowidza.

Dziedzictwo Ossowieckiego w dzisiejszej nauce

Współczesna nauka coraz częściej bada zjawiska, które Ossowiecki uznawał za naturalne. Neurobiologia i psychologia eksperymentalna wykazują zainteresowanie mechanizmami percepcji pozazmysłowej, jak telepatia czy zdolności jasnowidzenia. Najnowsze badania w dziedzinie neuronauk sugerują, że mózg ludzki może mieć nieodkryte jeszcze zdolności przetwarzania informacji, które tradycyjnie byłyby uznawane za paranormalne. Chociaż współczesne badania nie potwierdziły jednoznacznie wszystkich tez Ossowieckiego, to jego przypadek wciąż jest analizowany jako punkt wyjścia do lepszego zrozumienia skomplikowanego potencjału umysłu ludzkiego. Popularność, jaką wzbudza jego życie i osiągnięcia, nadal inspiruje zarówno naukowców, jak i entuzjastów zjawisk paranormalnych do dalszych poszukiwań w tej fascynującej dziedzinie.

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów

Pytanie 1 z 10
Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa?