Przepowiednie. Co przepowiedział „Czeladnik”?

2024-06-01 21:51

Jasnowidz podpisujący się imieniem „Czeladnik” doznał objawień Chrystusa i Matki Boskiej. Większość jego przepowiedni dotyczyła losów Kościoła i papieża. Mówimy, co w swoich objawieniach zobaczył „Czeladnik”.

Przepowiednie. Co przepowiedział „Czeladnik”?

i

Autor: Getty Images

O jasnowidzu skrywającym się pod pseudonimem „Czeladnik” wiemy mało. Urodził się na Węgrzech w 1908 roku, miał na imię Franciszek. Jego ojciec zmarł trzy miesiące przed jego narodzinami. Pierwsza wizja, jakiej doświadczył „Czeladnik” dotyczyła śmierci jego ojczyma – jasnowidz dokładnie wskazał miejsce i dzień, w którym na froncie I wojny światowej poległ. Od tego momentu zaczął doznawać objawień Chrystusa i Matki Boskiej.

„Czeladnik” zapowiedział rządy Antychrysta

Jako pierwszy „Czeladnikowi” objawił się Chrystus. Słuchając Syna Bożego, jasnowidz skrupulatnie notował słowa Chrystusa. Ten zaś głosił nadejście Antychrysta. Powiedział, że jego narodziny będą równie niezwykłe, jak narodziny Jezusa - jego matka zostanie poczęta bez stosunku fizycznego. Urodzi dziecko, które stanie się największym dyktatorem na świecie. Za jego rządów, przeciwnicy Kościoła urosną w siłę, bogaci będą poniewierać biednych.

Antychryst za wszelką cenę będzie chciał skłócić narody świata, ześle na Europę „żółte niebezpieczeństwo” czyli kulturową dominację Chin. Największą złość Antychryst skieruje w stronę Rzymu – doprowadzi do zniszczenia Watykanu, zburzy świątynie, po których „spłynie strumień krwi”. Na szczęście, ostatecznie Antychryst zginie i nie zniszczy Kościoła. Te wydarzenie, według „Czeladnika” rozegrają się na przełomie wieków XX i XXI.

„Czeladnik” przepowiedział losy papieża

W zapisach przepowiedni „Czeladnika” znalazła się także wizja losów papieża. Jasnowidz przewidział, że papież ucieknie z Rzymu w towarzystwie swojego sekretarza i będzie skrywał się na wschodzie, w małym, niskim domku. Nieopodal będzie znajdować się kaplica, gdzie papież będzie odprawiał msze święte. „Czeladnik” dokładnie opisał miejsce kryjówki papieża. „Czeladnik” dodał, że w biało-zielonym domku papież będzie korzystał z maszyny, dzięki której pozostanie w kontakcie z kardynałami na całym świecie. Ową maszyną prawdopodobnie jest komputer.

Po 3 latach ukrywania papieża, Antychryst poniesie klęskę. Niestety, jego zwolennicy będą próbowali zabić papieża. Nie zdoła to jednak powstrzymać papieża przed głoszeniem Słowa Bożego i odprawianiem Mszy św. Podczas jednej z nich, wiedząc o szykowanym zamachu, papież nie będzie chciał zejść z ambony. Uderzenie bomby wprowadzi lęk przed śmiercią do serca papieża, jednak zaraz po tym stanie przed nim Chrystus z czerwoną koroną na głowie.

Powyższe przepowiednie „Czeladnika” budzą mieszane uczucia i kontrowersje. Jednak jest jeszcze jedna, mniej znana wizja dotycząca globalnych zmian klimatycznych i katastrof naturalnych. Według tej wizji, w połowie XXI wieku świat doświadczy serii gigantycznych kataklizmów, które dotkną wszystkie kontynenty. „Czeladnik” opisywał m.in. potężne trzęsienia ziemi w regionach, które do tej pory nie były narażone na takie zjawiska, gigantyczne powodzie, oraz długotrwałe susze niszczące uprawy i prowadzące do głodu. Wizje te zawierały szczegółowe opisy zmian w ekosystemach, nagłe wymieranie gatunków i nowo pojawiające się choroby, które będą wynikiem globalnego ocieplenia. Zdaniem „Czeladnika”, jedynym sposobem na złagodzenie tych klęsk jest powrót do życia w harmonii z naturą, zmiana globalnych priorytetów i współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony środowiska. Te przepowiednie wydają się być przestrogą, nawołującą do refleksji nad naszym wpływem na planetę i podjęcia działań mających na celu jej ratowanie.

QUIZ. Co należy zrobić po zobaczeniu czarnego kota? Przesądy nadal żywe. Tylko komplet punktów przyniesie ci szczęście

Pytanie 1 z 10
Które zdarzenie przynosi pecha zgodnie z przesądem?