Przepowiednie. Co przedstawia Apokalipsa św. Jana?

2024-05-31 23:09

Apokalipsa św. Jana to zapowiedź nadejścia Antychrysta i końca świata. Co jeszcze zobaczył w swoich wizjach św. Jan? Mówimy, jak wyglądało objawienie św. Jana zwane Apokalipsą.

Przepowiednie. Co przedstawia Apokalipsa św. Jana?

i

Autor: Getty Images

Baranek łamię 7 pieczęci księgi

Swoich proroctw św. Jan z Efezu doznał na Patmos – wyspie, na którą został zesłany. W objawieniu ujrzał siedzącego na tronie Boga i klęczącego przed nim Baranka (Chrystusa), który dokonał otwarcia księgi zamkniętej na siedem pieczęci.

Złamanie pierwszej pieczęci doprowadziło do pojawienia się Czterech Jeźdźców Apokalipsy, których imiona to: Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć. Złamanie drugiej przywołało duszę męczenników domagających się sprawiedliwości. Złamanie trzeciej pieczęci zaowocowało trzęsącą się Ziemią i zaćmieniem Słońca. Naruszenie czwartej spowodowało, że Księżyc okrył się krwistą czerwienią, piątej – spadek gwiazd. Złamanie piątej pieczęci wywołało przemianą świata materialnego, natomiast pęknięcie siódmej pieczęci pobudziło siedem potężnych trąb, których ryk zwiastował zagładę Ziemi. Obserwując śmierć i spustoszenie planety, św. Jan ujrzał 200 milionów zbrojnych jeźdźców zabijających 1/3 ludzkości.

Walka Archanioła Michała ze smokiem

W kolejnej wizji, św. Jan ujrzał kobietę wydającą na świat syna. Owy obraz rozmazał się na dźwięk ryku trąb i oto przed oczami wizjonera ukazał się Archanioł Michał i Smok. Rozpoczął się śmiertelny pojedynek dobra ze złem. Obydwu walczącym stroną wtórowali aniołowie. Zgodnie z przekazem św. Jana Smok oddał władzę nad światem w ręce Bestii zwanej bluźnierczą, która miała siedem głów i dziesięć rogów a jej imię brzmiało 666. Interpretacje Apokalipsy utożsamiają bestię z Antychrystem.

Plagi i cierpienia ludzkości

Kolejne wizje św. Jana traktują u ludzkim cierpieniu. Ziemię ogarniają plagi. Ci , którzy służyli Bestii zostają naznaczeni na ciele ranami. Wszystkie źródła wód zalewają się krwią, która szybko ogania też morza i rzeki. Wody wysychają, pojawia się skwar, duchota, nastaje ciemność. Ziemią zaczyna drżeć, a Wielki Babilon rozpada się na 3 części.

Ostatecznie to oddziały Baranka pokonują Bestię, następuje Sąd Boży i powstaje Miasto Boże – Nowe Jeruzalem.

Opisane w Apokalipsie św. Jana wydarzenia przez wieki inspirowały teologów, artystów oraz badaczy historii. Na przykładzie licznych dzieł sztuki, takich jak malowidła średniowieczne, renesansowe freski czy nowożytne interpretacje literackie, można dostrzec silne oddziaływanie tej mistycznej narracji na kulturę. Również współczesne badania eschatologiczne kontynuują analizę symboliki Apokalipsy, starając się zrozumieć jej przesłania w kontekście współczesnych wydarzeń globalnych. W tym kontekście, interesującym faktem jest, że badacze często porównują plagi wspomniane przez św. Jana do aktualnych zjawisk, takich jak zmiany klimatyczne, pandemie czy globalne konflikty zbrojne, widząc w nich echa apokaliptycznych proroctw.

QUIZ. Co należy zrobić po zobaczeniu czarnego kota? Przesądy nadal żywe. Tylko komplet punktów przyniesie ci szczęście

Pytanie 1 z 10
Które zdarzenie przynosi pecha zgodnie z przesądem?