Przepowiednie. Co łączy Polskę z proroctwem Wernyhory z 1763 roku?

2024-05-31 7:07

W miesięczniku „Pielgrzym Krakowski i Warszawski" odnaleziono tekst proroctwa wieszczącego przyszłość narodu polskiego. Autorem przepowiedni był niejaki chłop Wernyhora. Mówimy, jaką przyszłość Polski przewidział Wernyhora.

Przepowiednie. Co łączy Polskę z proroctwem Wernyhory z 1763 roku?

i

Autor: Getty Images

Wernyhora prorokował Polakom

Polacy na emigracji we Włoszech, w 1797 r. wydali miesięcznik „Pielgrzym Krakowski i Warszawski". Jeden z wydanych tekstów zawierał proroctwo z 1763 roku, które wieściło przyszłość narodu polskiego. Autorem proroctwa był kozacki lirnik - Wernyhora, jednak do dziś badacze kultury kwestionują jego istnienie. Treść przepowiedni opiewała w nadzieje dla zniewolonego wówczas narodu polskiego. Czasy świetności owego proroctwa przypadły zwłaszcza na okres konfederacji barskiej i rozbiorów. Jaki los wieścił Polsce Wernyhora, skoro tak bardzo rozpalał polskie serca? Poznaj przepowiednie Wernyhory.

Polska będzie przewodzić Europie

Na samym początku przepowiedni Wernyhora nawołuje wszystkich chrześcijan, by wsłuchali się w boże proroctwo. Zdaniem wieszcza, choć „Polacy teraz w swoich zamiarach upadną i Polska trzykroć będzie rozszarpana, w końcu zakwitnie od Czarnego do Białego morza i będzie trwała po wieki wieków". Zważywszy na rok, w którym Polacy to usłyszeli (1797) czyli 2 lata po ostatnim rozbiorze, trudno było podważyć wiarygodność słów proroctwa.

Wernyhora dokładnie wyjaśnił, jak dojdzie do odrodzenia Polski. Głosił, że różni ludzie będą się kusić o odbudowanie kraju, lecz na nic zdadzą się ich troski. Polski naród odda się „wielkiemu mężowi od zachodu", znów będą cierpieć pod berłem Niemców i Moskali. Następnie nastaną rządy „człowieka złego i zaciętego", który przeleje wiele krwi. Na szczęście uciemiężony naród polski wykaże się ogromną siłą walki i położy kres niewoli. Wtedy nastanie „Polska od morza do morza".

W swoim proroctwie Wernyhora ukrył też wskazówki dla potencjalnych czytelników dzieła. Wizjoner wspomina o „wielkich jak chmury cieniach nad przepaściami" oraz o "jasnym niebie w złocistym zenicie". Wernyhora nakłania Polaków, by modllili się niezależnie od pogody.

Choć proroctwa Wernyhory przesiąknięte były optymizmem i nadzieją na odrodzenie Polski, zwracały również uwagę na kluczową rolę jedności narodowej i modlitwy. Wernyhora często podkreślał znaczenie wspólnoty, wzywając Polaków do zjednoczenia się w walce o wolność. Uważał, że tylko poprzez wspólne działania, solidarność i oddanie sprawie, naród polski może stawić czoła przeciwnościom losu. Przepowiednia ta była nie tylko duchowym wsparciem dla Polaków, ale również narzędziem, które mobilizowało ich do działania. W obliczu kolejnych rozbiorów i niepewnej przyszłości, mistyczne słowa Wernyhory dodawały otuchy i umacniały wiarę w zwycięstwo. To właśnie ta nadzieja i przekonanie o możliwym odrodzeniu stały się fundamentem dla późniejszych działań niepodległościowych i powstań narodowych. Przepowiednie Wernyhory stały się symbolem niezłomności i zapowiedzią przyszłego triumfu, który miał nadejść poprzez determinację i wiarę w lepsze jutro.

Quiz skojarzeniowy. Wybierz odpowiedź, która nie pasuje

Pytanie 1 z 10
Co tutaj nie pasuje?