Przepowiednie. Co łączy Polskę i Chiny z proroctwem patriarchy Cholonu?

2024-06-02 22:13

Znany teolog i dogmatyk , ks. Roman Rogowski podczas misji w Wietnamie spotkał się z proroctwem mnicha zwanego patriarchą Cholonu. Przepowiednia mnicha dotyczyła Polaków i Chińczyków. Mówimy, co łączy Polskę i Chiny z proroctwem patriarchy Cholonu?

Przepowiednie. Co łączy Polskę i Chiny z proroctwem patriarchy Cholonu?

i

Autor: Getty Images

Ks. Rogowski i chiński mędrzec Zy

Ks. Roman Rogowski to znany polski teolog, dogmatyk, pasjonat gór i autor wielu teologicznych prac poświęconych mistyce gór. To właśnie z zamiłowania do gór, ks. Rogowski uczestniczy w wielu wyprawach po górach Europy i innych kontynentów. W latach 80-tych jednym z dalekich zakątków, jakie odwiedził ksiądz, był Wietnam.

Podczas tej misji ks. Rogowski przeprowadził dziesiątki rozmów z tutejszą mniejszością katolicką. Pewnego dnia do grona rozmówców dołączył stary, ale niezwykle charyzmatyczny mnich buddyjski o imieniu Zy. Okazało się, że mnich cieszył się ogromnym szacunkiem wśród wietnamskiej ludności, która nazywała go patriarchą Cholonu. Owy mnich na wieść o spotkaniu ks. Rogowskiego z mniejszością katolicką postanowił przekazać księdzu swoje niezwykłe proroctwo.

Ocaleje tylko polski i chiński naród

Przybywszy na spotkanie, mnich zwrócił się do ks. Rogowskiego z następującym proroctwem: „Widzę wszechświat w jego prostocie. Sięgam myślą do końca bytu. Ten, który jest wszystkim, udziela mi światła. Widzę więc moje Chiny, widzę świat. Na świecie tylko dwa narody – chiński i polski.” W dalszej części proroctwa patriarcha Cholonu przekonywał, że wraz z tymi dwoma narodami ostaną się tylko dwie religie – buddyzm i chrześcijaństwo. Innowiercy przejdą na którąś z tych religii, natomiast narody niewierne wyginą.

Wielu badaczy proroctwo mnicha przepisuje samemu ks. Rogowskiemu. Ksiądz Rogowski natomiast spotkanie patriarchy Cholonu i jego niezwykłe proroctwo traktuje jako jedną z najdziwniejszych przygód swojego życia.

Interpretacje i kontrowersje wokół proroctwa

Proroctwo wygłoszone przez mnicha Zy wzbudziło wiele kontrowersji i debat w kręgach teologicznych oraz akademickich. Interpretacje tego przekazu są liczne i różnorodne. Niektórzy badacze sugerują, że wizja patriarchy Cholonu może być alegorią symbolizującą trwałość i wytrwałość kultur oraz religii, które przetrwały przez wieki mimo licznych przeciwności. Inni natomiast wskażą na polityczne i społeczne konteksty lat 80-tych, kiedy Chiny i Polska znajdowały się na dwóch krańcach ideologicznego spektrum – komunistycznym i walki o wolność. Krytycy proroctwa zwracają uwagę na trudność w weryfikowaniu takich mistycznych spotkań oraz ich interpretacji, co sprawia, że pozostają one bardziej w dziedzinie legendy niż faktów historycznych. Niemniej jednak, proroctwo mnicha Zy stało się inspiracją do wielu dywagacji filozoficznych i teologicznych, podkreślając trwałą fascynację ludzi przyszłością i rola duchowości w jej kształtowaniu.

Quiz skojarzeniowy. Wybierz odpowiedź, która nie pasuje

Pytanie 1 z 10
Co tutaj nie pasuje?