Drzwi wejściowe do domu. Kiedy powinny otwierać się do środka, a kiedy na zewnątrz?

2024-05-30 11:46

W nowych domach jednorodzinnych drzwi wejściowe otwierają się przeważnie do środka, w stronę obszernego przedpokoju. Nie projektuje się dziś wąskich i ciasnych przedsionków. Remont domu nastręcza jednak wątpliwości – jakie drzwi lepsze, otwierane do środka czy na zewnątrz?

Drzwi wejściowe do domu. Kiedy powinny otwierać się do środka, a kiedy na zewnątrz?

i

Autor: Getty Images

Dojścia oraz wejścia do budynków muszą być zgodne z przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami). Szczegółowe wymagania ww. rozporządzenia nie dotyczą jednak budynków w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Usytuowanie drzwi wejściowych do domu jednorodzinnego i sposób ich otwierania może być zatem dowolne.

Ogólnie przyjętą zasadą jest jednak, że drzwi otwierają się w kierunku pomieszczenia do którego prowadzą, a więc do środka. Ale… od każdej zasady jest wyjątek. To sytuacja, gdy wygodniej i lepiej jest mieć drzwi wejściowe otwierające się na zewnątrz. Dzieje się tak, np. wtedy, gdy:

– mamy bardzo mały przedsionek i przy otwarciu skrzydło drzwi zabiera tak dużo miejsca, że trudno z niego korzystać;

– od strony drzwi wejściowych do budynku często wieją wiatry (w Polsce przeważnie z południowego zachodu). Wtedy drzwi otwierane do środka są przez wiatr odpychane od futryny, natomiast gdy otwierają się na zewnątrz – dociskane, co jest znacznie korzystniejsze (bo je uszczelnia i zabezpiecza przed wnikaniem zimna i kurzu).

O czym warto pamiętać?

Warunki, jakie powinny być spełnione przy projektowaniu drzwi do budynku otwieranych na zewnątrz

- należy zapewnić odpowiednią wielkość podestu wejściowego. Pole otwierania skrzydła drzwi nie może zająć całego podestu. Jeśli w domu jest osoba niepełnosprawna (poruszająca się na wózku) spocznik schodowy (lub podest przy drzwiach wejściowych) powinien mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych

- poziom posadzki na zewnątrz powinien być niższy niż posadzki w przedsionku (gdyż  nie  będzie można położyć przed drzwiami wycieraczki), ale trzeba uważać, by różnica poziomów nie była zbyt duża (łatwo się wtedy potknąć o próg)

- warto zadbać o to, by wejście do domu było zadaszone i chronione zimą przed zaleganiem śniegu. Otwarcie drzwi podczas dużych opadów może być bowiem utrudnione.

- Istotnym aspektem jest również zastosowanie odpowiednich zawiasów i zamków, które będą odporne na działanie czynników atmosferycznych, takich jak wilgoć, mróz czy korozja. W takim przypadku warto wybierać produkty wysokiej jakości, najlepiej ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na rdzę. Dodatkowo, aby zminimalizować ryzyko złamania zamka lub uszkodzenia drzwi pod wpływem sił zewnętrznych, można zastosować wzmocnienia w konstrukcji drzwi oraz specjale zamki antywłamaniowe. Oczywiście, nie mniej ważna jest regularna konserwacja drzwi, zawiasów i zamków, aby zapewnić ich długotrwałą i niezawodną pracę.

Znasz się na kotach? Udowodnij to. Bez kompletu nie pokazuj się swojemu kotu!

Pytanie 1 z 15
Kocieta po urodzeniu: